Wij stemmen onze aanpak af op uw vraag. Elke potentieelbeoordeling is immers maatwerk. Op basis van een grondig intake gesprek bepalen we samen het testprogramma. Onze testprogramma's zijn evenwichtig samengesteld op het niveau van de te meten competenties. Ter illustratie enkele voorbeelden:

Persoonlijkheidstest

Een persoonlijkheidstest kan nuttig zijn, als er snel beslist moet worden en men toch extra inzicht wil krijgen in de persoonlijkheidsstructuur van de kandidaat.

Wij helpen u de testresultaten interpreteren en duiden op mogelijke sterktes en valkuilen in het profiel.

De test is online, laagdrempelig en geeft instant resultaten.

Snelle Screening

U staat op het punt een kandidaat aan te werven, maar u hecht waarde aan een second opinion van experten en er is tijdsdruk.

Programma: interview + persoonlijkheidstest. Resultaten zijn dezelfde dag nog beschikbaar.

Potentieelbepaling

  • U bent op zoek naar een supervisor productie en heeft verschillende arbeiders in dienst met ambitie.

   Programma: interview + persoonlijkheidstest + leidinggevend rollenspel. Resultaten en rapportering na 1 werkdag.

  • U heeft een vacature voor een experten functie (boekhouder, programmeur, payroll officer, ...)

   Programma: interview + redeneertest + persoonlijkheidstest. Resultaten en rapportering na 1 werkdag.

  • U gaat uw salesteam uitbreiden met een vertegenwoordiger

   Programma: interview + persoonlijkheidstest + commercieel rollenspel. Resultaten en rapportering na 1 werkdag.

Focus assessment

Op vraag van de klant kan er focus gelegd worden in de potentieelbeoordeling op een beperkt aantal competenties.

Programma: Interview + persoonlijkheidstest + 1 interactie oefening. Resultaten en rapportering binnen de 2 werkdagen.

Full assessment center

Als de complexiteit van de functie met het oog op een aanwerving vrij hoog is, raden wij een full assessment aan. 

Het programma bestaat uit een interview + zelfevaluatie + redeneertesten + persoonlijkheidstest(en) + minimum twee interactie oefeningen.

Resultaten en rapportering binnen de 3 werkdagen.

Het maximaal aantal competenties dat we kunnen meten in een assessment center is 8.

Development center

Het mooiste cadeau dat je een medewerker kan geven: een brede potentieelbeoordeling met het oog op toekomstige groei binnen de organisatie. Het

testinstrumentarium is hetzelfde als dat van een assessment center, maar de finaliteit is helemaal anders.

Welke competenties zijn al voldoende ontwikkeld?

Welke zijn onvoldoende ontwikkeld? => zijn deze ontwikkelbaar? Welke opleiding, coaching, begeleiding is nodig?

Resultaten en rapportering binnen de 3 werkdagen.