“We spelen kort op de bal, zowel bij het inplannen van kandidaten als bij het rapporteren.”

Wat maakt ons uniek? 

Ervaring troef!

Een goed assessment wordt gedragen door 2 noodzakelijke pijlers:

1) Een kandidaat in de diepte kunnen doorgronden

2) De bredere businesscontext begrijpen waarin de kandidaat terecht zal komen

Wij werken enkel met gecertificeerde assessoren die een master behaalden in een menswetenschappelijke richting. Daarenboven kan elke assessor minimaal 20 jaar business ervaring voorleggen, zowel in consultancy als in management functies. Door deze unieke combinatie garanderen wij dat elke kandidaat in de diepte kan beoordeeld worden, enerzijds door competenties in kaart te brengen, anderzijds door de vertaalslag te maken naar de businesscontext en behoeften van de klant. Dit is onze definitie van senioriteit.

Prijsgunstig

Onze aanpak is lean & mean, zonder aan kwaliteit in te boeten. Geen overhead kosten, geen dure marketing campagnes, geen limousine voor de deur. U betaalt enkel onze expertise.

Snelheid

We spelen kort op de bal, zowel bij het inplannen van kandidaten als bij het rapporteren. Concreet: telefonische feedback op de dag van het assessment, uitgebreide schriftelijke rapportering binnen de 3 werkdagen.

Flexibiliteit

De klant en de kandidaat zijn koning, wij passen ons aan zowel qua locatie als tijdstip. We verplaatsen ons over heel Vlaanderen en zoeken een locatie dicht bij de kandidaat. Indien de kandidaat geen vrijaf kan nemen, bieden we altijd de mogelijkheid om op zaterdagen, zon- of feestdagen het assessment te laten doorgaan.

Communicatie

Een onderschat fenomeen bij assessments, zo leert de praktijk! Voor het assessment moet de bedoeling van een assessment- of development center goed uitgelegd worden, om eventuele angsten of misvattingen uit de wereld te helpen. Pure-A begeleidt u daarin. Wat willen we precies meten en waarom? Wat gaat er met de resultaten gebeuren en welke acties worden er aan gekoppeld? Krijgt de kandidaat (volledige) inzage? 

Ook in het natraject is communicatie onontbeerlijk. Wij blijven ter beschikking van kandidaat en klant om al hun vragen te beantwoorden. We adviseren in de brede zin van het woord en blijven permanent ter beschikking, tot jaren na datum.

Met Pure-A kiest u voor een betrouwbare, professionele partner die uw beslissing over menselijk kapitaal maximaal onderbouwt.

Waarom kiezen voor ‘zuivere’ assessments?

Al te vaak zijn HR dienstverleners actief in meerdere takken: werving en selectie, loopbaanbegeleiding, sourcing van kandidaten, … Wij willen elke mogelijkheid tot belangenvermenging uitsluiten.  Onze focus ligt in het profileren van uw kandidaten, op integere wijze en in alle objectiviteit.

 

En de kandidaat?

Bij ons staat de ‘candidate experience’ centraal. Iedereen die aan een assessment wordt onderworpen, wil op zijn waarde beoordeeld worden. Wij nemen alle aspecten in rekening: de verdiensten uit het verleden en het potentieel voor de toekomst

We gaan kandidaten niet ‘overtesten’. We beperken ons tot wat noodzakelijk is om betrouwbaar en hoogstaand advies te geven. Een deel van de testen kan thuis voorbereid worden, het interactief gedeelte doen we in een live setting en neemt gemiddeld 4,5 uur in beslag. Zo vermijden we dat de kandidaat door vermoeidheid gaat onderpresteren. We zorgen voor een comfortabele omgeving en hebben oog voor individuele noden.

Bij ons voelt een assessment niet aan als een examen. Het is een waardevolle foto die mensen helpt om een beter inzicht te krijgen in hun talenten en valkuilen. We werken evidence based en geven kandidaten aan het einde van de sessie feedback uit eerste hand. Dit verhoogt niet alleen de transparantie, het geeft de kandidaat ook de mogelijk om in gesprek te gaan over de bevindingen en deze desgevallend te verfijnen of aan te vullen.